Laatste Nieuws

In Memoriam

10 sept. 2017

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Peter Bassie donderdag 7 sept. is overleden. 

Wij wensen de familie namens de COV Zeeland veel sterkte toe .

  < Lees verdere informatie >

====================================================================================

Een bijzondere gebeurtenis. 

Gilles en Cato de Kok zijn op 21 augustus 65 jaar getrouwd.  

Jhr. Van Vredenburghlaan 81, 4691 LG Tholen.

Namens Bestuur en Leden COV Zeeland hartelijk gefeliciteerd met deze bijzondere gebeurtenis.

  <  Woord van dank >

=================================================================================

Commando Contactborrel

Beste leden van COV Zeeland,

Wie belangstelling heeft voor onderstaande uitnodiging voor de Veteranen/Commando contactborrel kan zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat, covzeeland@kopscommandotroepen.nl

  < Lees meer  >

 

==================================================================

Commandant commando's 'diep geraakt' door beeldvorming in media

  <  Lees bericht  >