Korps Onderscheidingstekens

  Wapenspreuk Korps Commando Troepen

             "  Nunc aut Nunquam "

  Bekijk de onderscheidingstekens