Majoor Gijs Tuinman

Ridder Militaire Willems - Orde 

                     

 <  Lees  > : Toespraak Zijne Majesteit de Koning         

 <  Lees  > : Toespraak Minister van Defensie                  

 <  Lees > :  Uitreiking Militaire Willemsorde Majoor Gijs Tuinman .