Militaire Willemsorde Korps Commando Troepen

.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Koning Willem-Alexander heeft de Militaire Willems-Orde uitgereikt aan het Korps Commandotroepen. De commando's hebben de onderscheiding gekregen voor hun buitengewone inzet in Afghanistan in de periode maart 2005 tot september 2010. 

Commando's die nog worden ingezet, waren niet aanwezig vandaag. Hun identiteit wordt geheim gehouden. 

  < Lees toespraak Koning Willem Alexander >.

Groene baret met gouden rand.

6 april 2016

Militaire Willems-Orde eerbetoon aan commando’s.

Zo start de tekst  van het uitgebreide artikel
in het blad de Landmacht.

  < Lees volledig artikel Defensiekrant  >..

 

Korps Commandotroepen onderscheiden voor uitzonderlijke dapperheid

De elite-eenheid kreeg de Militaire Willems-Orde voor moed, beleid en trouw, betoond tijdens 170 operaties in Afghanistan.

  < Lees document > 

DEFENSIEKRANT 16 maart 2016

  < Lees document > Speciale uitgave  

 

Toespraak Minister van Defensie J.A.Hennis-Plasschaert dinsdag 15 maart 2016

Majesteiten, Ridders der Militaire Willems-Orde, Eenheden die de Militaire Willems-Orde aan hun
vaandel voeren, Excellenties, Generaals en Admiraals, Aangetreden troepen, Militairen van het Korps
Commandotroepen, Geachte genodigden,

  < Lees gehele toespraak  >

 

Uitreiking Militaire Willemsorde KCT op 15 maart 2016

Rinus Oostlander vertegenwoordiger COV Zeeland

  < Lees verslag  > Rinus