Activiteiten en verslagen 2023

Theatertour Dai Carter, Mentale Kracht, 06-12-2023

Op woensdagavond 6 december zijn diverse leden (en genodigden) naar de voorstelling geweest van Dai Carter: Mentale Kracht. De voorstelling duurde 1,5 uur zonder pauze en gaf inzicht in de werkwijze van de Special Forces en met name gericht op de mentale kracht van mensen.

Na de voorstelling heeft Menno Weber (niet aanwezig) nog geregeld wat wij als COV Zeeland een ‘meet & Greet’ met Dai hadden en hebben hem diverse vragen kunnen stellen en wij hebben als COV Zeeland hem ook nog de Infaluate 1 en 2 coin overhandigd, waar hij zeer content mee was. Daarna hebben we deze avond met een drankje afgesloten en was een zeer geslaagde avond worden bestempeld.

Wil je meer weten over Dai Carter, kijk dan eens op zijn site: https://daicarter.com/

 

=======================================================  

03 november 2023

Herdenking in Eede-Sluis

OPERATIE SWITCHBACK:  ‘DE HEL IN HET WESTEN’                                          (verslag door Ellie de Jonge)

De bevrijding van West Zeeuws-Vlaanderen. Geallieerde troepen rukken vanaf de landingsplaatsen in Normandië in gestaag tempo op in noordwestelijke richting. Vanaf de Belgische grens trekt op 16 september 1944 een Poolse divisie oost-Zeeuws-Vlaanderen binnen. De regio tussen de Schelde en het kanaal Gent-Terneuzen is op 22 september vrij. Westelijk Zeeuws-Vlaanderen moet langer wachten. De 3e Canadese infanterie divisie is nog druk bezig rond Calais. Pas op 6 oktober wordt Eede als eerste dorp bevrijd. Maar niet nadat er in de kuststreek ontzaglijke schade is aangericht door bombardementen en beschietingen die vele levens hebben gekost van Canadese militairen en burgers.

Wie kaarten bekijkt van de aanvalsrichtingen van de Canadese Divisies ziet een wirwar van dikke rode pijlen vanaf De Braakman en de grens met België tot de laatste overwinning bij Sluis op 1 november 1944. Operatie Switchback werd een van de zwaarste veldslagen van WO II.

Eede

Aangevoerd door Pipes & Drumband For Freedom uit Knokke-Heist marcheert een lange stoet richting de monumenten aan de Rijksweg. De herdenking in Eede vindt plaats bij het Nationaal Monument, opgericht als aandenken aan het moment dat Koningin Wilhelmina de eerste stap zette op bevrijde Nederlandse bodem. Oud-commando Marcel van Campen staat met het Fanion opgesteld bij de gedenkplaat voor de burgerslachtoffers.

Burgemeester mevrouw Marga Vermue legt in haar toespraak de nadruk op het belang van herdenken. “Het is belangrijk dat we hier allemaal zijn. We herdenken niet uit traditie, omdat we hier jaar na jaar zijn. We zijn herdenken verplicht aan al die slachtoffers van oorlog en geweld, ook nu in Oekraïne en het midden–oosten. Door hier te herdenken dragen we bij aan ons collectieve bewustzijn wat oorlog betekent.”

Na het spelen van de Last Post en de minuut stilte legt de burgemeester met de kinderburgemeester als eerste een krans bij het Nationaal Monument. Ook bij het monument voor de Canadese gevallenen en het monument voor de vele burgerslachtoffers worden kransen en bloemstukken gelegd. De gezamenlijke verenigingen van Zeeuwse Veteranen en oud-militairen leggen een bloemstuk bij de herdenkingsplaat met de namen van de burgerslachtoffers.

Sluis

Evenals in Eede is Belgische band Pipes & Drums in Sluis de grote smaakmaker. Als de band in vol ornaat door de straten van het stadje marcheert, stromen de winkels leeg en laat het winkelend publiek zich meeslepen door het spektakel en de opzwepende tonen van pipes en drums. Een groot detachement Canadese militairen, gestationeerd in Brussel, volgt strak in de pas, met daarachter een groep Zeeuwse veteranen en oud-militairen, waaronder ook enkele oud-commando’s. Met Marcel van Campen met fanion voorop bij de vaandeldragers.

Het is echter niet allemaal ‘show’ in Sluis. Bij het Belfort wordt halt gehouden en opgesteld voor de herdenkingsceremonie. Het wordt langzaam donker, wat de plechtige sfeer nog verhoogt.

Burgemeester Vermue weet ook hier in Sluis de toehoorders mee te nemen in het leed dat door de oorlogshandelingen in Sluis en omgeving geleden is en doet een klemmend beroep op het gezonde verstand van de mensen van nu. “We leren geen lessen uit het verleden. We mogen niet wegkijken, niet goedpraten wat niet goed is. Niet normaal maken wat niet normaal is. We mogen en moeten herdenken om herhaling te voorkomen.”

Een kleindochter van een van de slachtoffers leest alle namen voor van de burgers die omkwamen, waarbij ook verschillende mensen die vanuit Belgische plaatsen hun toevlucht hadden gezocht in Sluis. Een lange lijst, een symbool van leed en verdriet… .

 

De kinderburgemeester leest het gedicht ‘STIL’ voor. De stilte die na het spelen van de Last Post die ondanks het grote aantal aanwezigen, ook écht stil is. Daarna het Lament, gespeeld door een van de pipers van For Freedom. Met het leggen van kransen en bloemstukken, ook hier namens de Zeeuwse militaire verenigingen, wordt de plechtigheid beëindigd.

 

Het feestelijke buffet na afloop wordt afgesloten door een kort optreden van de Pipes & Drums. Piper Major ‘Franky’ zweept stampend en dansend zijn spelers op tot een grootse prestatie, met een enthousiast klappend publiek. Met het bekende ‘Auld Lang Syne’ als afscheid.

(In Engeland, Schotland en Amerika wordt het vaak hand in hand gezongen op oudejaarsavond. In Nederland is dit mooie oude lied gedegradeerd tot een populaire voetbalsong.)

 

COV Zeeland werd in Eede en Sluis vertegenwoordigd door faniondrager Marcel van Campen, André Dees en bestuurslid Ellie de Jonge.

Hieronder de foto's en een link naar het verslag van de PZC.

Klik hier voor de foto's.

Geschreven stuk in de PZC; Heeft u een account bij DPG media, kijk dan alvast via onderstaande link:

https://www.pzc.nl/sluis/herdenkingen-in-eede-en-sluis-zien-we-zeker-in-deze-tijd-het-belang-van-vrijheid~a09bb17e7/

 

 

==================================================================

01 november 2023

Herdenkingen Westkapelle

De verslagen volgen nog.

Klik hier voor de foto's van Het Polderhuis, Westkapelle

Klik hier voor de foto's van Achter de toren, Westkapelle

Klik hier voor de foto's van Erika, Westkapelle

Heeft u een account bij DPG media, kijk dan alvast via onderstaande link:

https://krant.pzc.nl/titles/pzc/7133/publications/10661/pages/38/articles/1923343/39/2, pagina 39

en

een video die voor iedereen toegankelijk is (herdenking bij de vuurtoren)

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1153/events/recording/169883640001153

 

==================================================================

28 oktober 2023

SLAG OM DE SLOEDAM

DE SLAG OM DE SLOEDAM HERDACHT; Commemoration Causeway 28-10-2023          (Verslag door Ellie de Jonge)

De Sloedam, de enige toegangsweg tot Walcheren, in 1944 nog bestaande uit een spoordijk, een tweebaansweg en fietspad. Dat was het wel. Aan weerszijden schorren en slikken die met het getij nog onder water liepen.

Daaroverheen moesten Canadese militairen eind oktober richting Walcheren om daar de op 1 november gelande geallieerde commandotroepen te ontmoeten. Aan de Walcherse zijde een Duits weerstandsnest met zwaar geschut. De dijk gebombardeerd en zwaar beschoten. Geen tank kon er over. Vele Canadese en Britse militairen sneuvelden bij hun poging de overzijde van het Sloe te bereiken. De film de ‘Slag om de Schelde’ toont een heroïsch beeld van wat de bevrijders te wachten stond. Nu nog, na 79 jaar, komt een grote delegatie Canadese en Britse vertegenwoordigers de herdenking van deze slag bij de Sloedam bijwonen. Bijzondere aanwezigheid dit jaar is een grote groep Canadezen die vanaf de landingen in Normandië zijn begonnen  aan de ‘Battle Field Tour. De route die de Canadese troepen volgden tot ver in Nederland.

Na de intrede van de vaandelwacht en Interscaldis Pipes en Drums worden de aanwezigen welkom geheten door de ceremoniemeester Luitenant-kolonel, b.d. N. Maes.

De oorlogssituaties in Oekraïne, Israël en Gaza krijgen aandacht in de diverse toespraken.

De heer W. Nielen, gedeputeerde van de provincie Zeeland, dankt de aanwezige vertegenwoordigers van Canada, Groot Brittannië en Frankrijk voor de offers die door militairen van hun land zijn gebracht voor de bevrijding van de Zeeuwse eilanden en verder in Nederland.

Burgemeester H. Bergman memoreert ook de Franse soldaten die in mei 1940 de Duitse aanvallers nog enkele dagen tegen wisten te houden toen Nederland al gecapituleerd had.

Na de toespraak van burgemeester leest oud-militair Hans Blommaart de Act of Remembrance voor.

De erewacht, waarin een zevental leden van Commandovereniging Zeeland, staat strak in het gelid als de taptoe wordt geblazen, tijdens de daaropvolgende minuut stilte en het spelen van het Wilhelmus.

Vele kransen en bloemstukken worden gelegd bij de monumenten door  vertegenwoordigers van de provincie Zeeland, gemeente Middelburg en de ambassades van Engeland, Royal Canadian, en de Schotse Lowland Division. Tiede van de Guchte en Adrie Jonkers leggen een bloemstuk namens de gezamenlijke Zeeuwse verenigingen van oud-militairen.

Tot slot leggen kinderen een bloem bij de monumenten en brengt een groot aantal scouts van Scouting Baden Powell de eregroet. 

Voor meer foto's, klik hier

 

 

==================================================================

28 oktober 2023

Herdenking bevrijding van Vlissingen en Slag om de Schelde

OPERATIE INFATUATE  VLISSINGEN, 1 NOVEMBER 1944                 (Verslag door Ellie de Jonge)

De ‘Slag om de Westerschelde’ begint op 1 november 1944 met de geallieerde landingen in Vlissingen en Westkapelle. Doel: Antwerpen voor de geallieerden bereikbaar maken voor aanvoer van troepen en materiaal. Deze vele levens kostende operatie om de Duitse bezetters te verdrijven van Walcheren en Zuid-Beveland wordt op 28 oktober 2023 in Vlissingen voor de 79ste keer herdacht. Een mooie opmaat naar de 80ste viering van de groot opgezette herdenking van de bevrijding in 2024.

De fraaie en indrukwekkende opkomst van de Vaandelwacht, voorafgegaan door de Deltaband, met daarachter het defilé van genodigden en leden van commandoverenigingen, wordt gadegeslagen door een groot publiek op de trappen en op de dijk. De kijkers laten zich niet afschrikken door de harde zuidwestenwind.

Bij de heersende windkracht 6 is er niet veel verbeeldingskracht voor nodig om je in te denken hoe de manschappen er tijdens de landingen aan toe waren. De genodigden zitten vol in de wind, de erewacht heeft af en toe moeite om de druk te weerstaan. Een van de poppy kransen die traditioneel door Engelse en Canadese vertegenwoordigers bij het Commandomonument worden gelegd wordt tot twee keer toe voor de voeten van de gasten geblazen. Na de tweede ‘reddingspoging’ worden de lichtgewicht kransen in de luwte van de sokkel neergelegd.

Burgemeester drs. Bas van den Tillaard memoreert in zijn openingstoespraak de gebeurtenissen tijdens en direct na de landingen. Na drie dagen straatgevechten was de schade in de stad immens. Slechts één woning bleek de strijd te hebben overleefd zonder zelfs maar een gebroken ruit. “We moeten de verhalen blijven delen”, aldus de burgemeester.

Drs. Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland, deelt met de burgemeester de bezorgdheid om de oorlogstoestanden in Israël, Gaza en OekraÏne. Tijdens het spelen van het Wilhelmus en de volksliederen van Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, heeft de erewacht het tamelijk zwaar te verduren. De sterke zuidwestenwind in het gezicht, en alle volksliederen achter elkaar met de hand aan de baret, blijkt niet voor alle oud-militairen haalbaar... Hier en daar moet de hand éven omlaag.

Leerlingen van het Scheldemond College lezen tijdens het leggen van de kransen de namen voor van de gesneuvelde militairen, zoals zij op de vestingmuur bij Uncle Beach vermeld staan. Een indrukwekkend samen gaan van eerbetoon, met begeleiding van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen. Waarnemend Commandant KCT lkol Ron Koonings legt samen met lkol b.d. Ron Robbemond een krans namens het Korps Commandotroepen. Sjaak Duine en Marcel Boogaert leggen een krans namens de Zeeuwse verenigingen van oud-militairen.

De plechtigheden eindigen met het afmarcheren van de vaandelwacht, waarna de (oud-) commando’s zich in het Museumschip Hr. Ms. Mercuur kunnen opwarmen.

 

Voor meer foto's, klik hier

 

 

=======================================================   

Vlissingen

Zaterdag 16 september 2023 

Hierbij een "last minute" 

Uitnodiging om op zaterdag 16 september te komen schieten op de schietbaan van COMsv in Vlissingen.

 Aanvang 13.00u

=======================================================            

          

 Zaterdag 2 september 2023

 Terneuzen. Victory Day

< Info & Opgave > :  covzeeland@korpscommandotroepen.nl  

< Lees verslag >

==================================================================

25 augustus 2023

 

Stichting Oost-Indië Monument

    Zeeuwsch-Vlaanderen  

< Lees verslag >

===============================================================

Zaterdag 9 juli 2023

COV Zeeland bij onthulling ‘Witte Anjerperkje’ in Oostburg

< Lees verslag >

===============================================================

16 juni 2023

Opening Pub Victory   Victory Day viering

< Lees verslag >

==================================================================

Herdenking Franse Militaire Ereveld te  Kapelle 17 mei 2023

< Lees verslag >

 

==================================================================

Herdenking Kapelle 4 mei 2023

< Lees verslag >

========================================================

22  april 2023

ALV vergadering te Axel

========================================================

28 januari 2023

Zierikzee : Kegelen

.<  Klik hier >: Verslag .

========================================================

 

Andere verenigingen (alleen informatie, geen verslag):

Activiteiten 2023

Commando verenigingen.

========================================================

18 november 2023

Nationale Commandoschietwedstrijd 2023

< Opgave & Info >

========================================================

13 oktober 2023

13e J.W. Pettermars.

< Info > zie wandeltochten

========================================================

Wandeltocht “Battle Tour Market-Garden” 

23 September 2023.

<  Info en Opgave >

========================================================

10 juni 2023 7e  ” Stormschool Memorial March ”

<  Info > zie wandeltochten >

========================================================

26 mei 2023 24ste ” van Woerdenmars ”

< Info > zie wandeltochten.