Afscheid Janny de Visser

 

Op 21 juni 2024 heeft Ellie gehoor gegeven aan de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de besloten afscheidsbijeenkomst van Janny de Visser, echtgenote van ons lid Mechiel de Visser.

Janny is na een kort, maar heftig ziekbed op 16 juni 2024 overleden. Het is voor Mechiel en de familieleden een smartelijk verlies.

Bij de genodigden waren ook Sjaak Cambier en zijn vrouw. Ria heeft de laatste weken voor het overlijden Janny nog verzorgd.

De bijeenkomst inde aula van het crematorium in Terneuzen werd geleid door Ds. Willem Peene. Janny heeft zelf de liederen uitgezocht die gezongen werden, met ondersteuning van onder meer filmopnamen van ‘Nederland zingt’. Nichtje Petra en neef Jan vertelden persoonlijke herinneringen aan Janny en Mechiel, met op de achtergrond mooie fotobeelden van het echtpaar.

Onze commandogemeenschap kende Janny als zeer bij de vereniging en bij Mechiel als oud-commando betrokken vrouw. Bij vele gelegenheden hebben we haar ontmoet, als laatste nog bij de kegelmiddag op 27 januari.

Ook wij zullen haar aanwezigheid missen. We hopen Mechiel binnen onze verenging te blijven behouden en tot steun te kunnen zijn. Sjaak en Ria zullen Mechiel zoveel mogelijk blijven betrekken bij de activiteiten van COV Zeeland.