SBM Bloemendaal 15-06-2024

Op 15 juni a.s. wordt de 8e ‘Stormschool Bloemendaal Memorial’ (SBM) gehouden.
Ook dit jaar zal dit zijn in combinatie met Veteranen dag Bloemendaal.
Ter herinnering aan de Stormschool, de bakermat van het Korps Commandotroepen,
zal er o.a. weer een mars van zo’n 20 km zijn, ontvangst op het gemeentehuis, een defilé door
Bloemendaal en een herdenkingsmoment bij het oorlogsmonument en het ‘Stormschool’ bankje.
De dag wordt zoals altijd gezellig afgesloten in Vanouds het Dorpshuys.
 
Programma zaterdag 15 juni 2024
De marslopers starten de SBM om 09:00 (ontvangst vanaf 08:00 in het ‘Dorphuys’ met koffie/
thee). De route loopt o.a. door Nationaal Park Zuid-Kennemerland, door duinen en over strand.
Onderweg zal er tijd zijn voor een lunch (rekening man).
Na de lunch wordt de weg vervolgd naar het gemeentehuis van Bloemendaal.
 
Melding ‘present’:
 
Marslopers: zaterdag 15 juni tussen 08:00 en 08:30 in ‘Vanouds het Dorpshuys’, Donkerelaan 20, 2061 JM Bloemendaal (750 m van NS- station Bloemendaal). 
De mars start om stipt 09:00.
 
Defilé Deelnemers (niet marslopers): uiterlijk 12:00 in het ‘Dorpshuys’.
Vertrek uiterlijk 13:00 met legervoertuigen, bus of anderszins naar het gemeentehuis.
Iedere deelnemer wordt daar uiterlijk 13:50 verwacht.
Omstreeks 14:00 zal er een woord van welkom zijn door de (loco)burgemeester.
Het defilé start vanaf het gemeentehuis om 15:15.
 
Aanmelden kan via email naar (info@stormschoolbloemendaal. nl) of rechtstreeks op de website https:// stormschoolbloemendaal.nl/ aanmelding-sbm-mars/ (gegevens invullen extra's bestellen en aanmelden).
 
Na aanmelden via de website volgt een mail:
 

Als u aangegeven heeft dat u 1 of meerdere SBM artikelen wilt en/of wilt deelnemen aan de BBQ, dan dient de betaling hiervan, incl. € 15,- deelname SBM, uiterlijk voor 8 juni a.s. ontvangen te zijn op IBAN: NL36 RABO 03 76 88 13 64 t.n.v. Commandovereniging Noord-Holland onder vermelding van: SBM 2024 en uw naam. De aanmelding is pas compleet ná ontvangst van de betaling!!